Zajistíme montáž vašeho jeřábu na celém spolkovém území a v německy mluvících zemích.
K našim službám patří dovoz a odvoz, jakož i montáž a demontáž – jak vlastních, tak i cizích jeřábů. Vypracujeme pro vás podrobný plán umístění, který zaručí včasné dodání, bezpečné umístění a optimální využití dosahu vašeho jeřábu.
Montáž/demontáž jeřábu provádíme zpravidla do několika pracovních dnů – v případě nutnosti s pomocí našeho vlastního autojeřábu.